D

Den “Samlede miljøpåvirkningen” er en vurdering av alle faktorer som kan legges til den miljømessige påvirkningen et produkt har i løpet av produktets livssyklus. Dette fremgår på en tydelig måte slik at det er enkelt for forbrukere å forstå. Vurderingen innbefatter for eksempel produksjon av ingredienser, emballasje, fremstilling av produktet, under bruk (inkludert mengden av varmt vann som brukes når du dusjer og formelens biologiske nedbrytbarhet), samt hvordan avfall fra pakningene håndteres. Hvert produkt merkes fra A til E, der produkter merket med ‘A’ regnes som best i klassen hva gjelder miljøpåvirkning. Tusenvis av L'Oréal-gruppens produkter, representative for utvalget av produktene som finnes på markedet ble analysert for å skape et grensesnitt basert på 15 miljømessige faktorer som innkjøp av ingredienser, produksjon, transport, bruk og resirkulerbarhet

Showing you (2) result(s)

Environmental Score

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Product Categories