I GARNIER HAR VI FORPLIKTET OSS TIL Å KOMMUNISERE MER ÅPENT PÅ VÅRE PRODUKTER FOR Å HJELPE FORBRUKERNE Å GJØRE MER BÆREKRAFTIGE VALG.

 

EN KLAR MERKING

Den “Samlede miljøpåvirkningen” er en vurdering av alle faktorer som kan legges til den miljømessige påvirkningen et produkt har i løpet av produktets livssyklus. Dette fremgår på en tydelig måte slik at det er enkelt for forbrukere å forstå. Vurderingen innbefatter for eksempel produksjon av ingredienser,  emballasje, fremstilling av produktet, under bruk (inkludert mengden av varmt vann som brukes når du dusjer og formelens biologiske nedbrytbarhet), samt hvordan avfall fra pakningene håndteres.

Hvert produkt merkes fra A til E, der produkter merket med ‘A’ regnes som best i klassen hva gjelder miljøpåvirkning. Tusenvis av L'Oréal-gruppens produkter, representative for utvalget av produktene som finnes på markedet ble analysert for å skape et grensesnitt basert på 15 miljømessige faktorer som innkjøp av ingredienser, produksjon, transport, bruk og resirkulerbarhet

dk contentblock pil1
Supply chain image

For kosmetikk er karbonfotavtrykket og vannfotavtrykket de to største miljøfaktorene når det gjelder å vurdere et produkts miljømessige profil. Disse faktorene representerer i gjennomsnitt to tredeler av et kosmetikkprodukts samlede påvirkning.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig under ‘Miljømessig og sosial påvirkning"" i produktbeskrivelsen der du kan finne detaljer om produksjonsforhold, emballasjen og samfunnsbidraget til et produkt. Vi informerer også om råmaterialene er bærekraftig dyrket og/eller solidarisk handlet.

SLIK AT DU ENKELT KAN SAMMENLIGNE PRODUKTENE

Hvert produkt er rangert i sammenligning med andre produkter i samme kategori slik at produktene enkelt kan sammenlignes.

Rating image
dk contentblock pil4

Du kan finne  Product Impact Label - informasjon om produktenes miljømessige og sosiale påvirkning - for alle Garniers hår- og hudpleieprodukter på hjemmesiden i menyen "Product Impact Labelling". 

Klarer du ikke bestemme deg for hvilket produkt du skal velge? Da kan du sammenligne produktenes miljømessige påvirkning!

VERIFISERT AV EKSPERTER

Metologien for miljømessig og sosial merking ble utviklet med hjelp fra 11 uavhengige vitenskapelige eksperter og er i tråd med den europeiske "Environmental Product Footprint"- standarden som har som mål å redusere miljøpåvirkning fra varer og tjenester med en tilnærming basert på flere kriterier. Dataene for produktets miljømessige og sosiale påvirkning er også verifisert av Bureau Veritas, et uavhengig revisjonsselskap som er anerkjent på verdensbasis. Verification Statement

Ler mer om metodologien

Veritas logo

ORDLISTE

Vil du vite mer? Under finner du noen nyttige definisjoner og tips. 

KARBONFOTAVTRYKK

Mengden klimagassutslipp (CO2) som frigjøres gjennom et produkts livssyklus, dvs. ved produksjon av ingredienser og emballasje, produktproduksjon, transport, ved bruk samt avfallshåndtering av emballasje. 

Visste du at? 

I gjennomsnitt 70% av karbonfotavtrykket til en sjampo kommer fra den energien som kreves for å varme opp vannet i dusjen. 

VANNFOTAVTRYKK

Mengden vann som brukes gjennom hele produktets livssyklus, inkludert det vannet som er nødvendig for å produsere ingredienser og pakning, det vannet som er nødvendig for å produsere produktene på fabrikken, det vannet som brukes ved et produkts bruk ( f.eks i dusjen) og det vannet som kreves for å behandle avløpsvann. 

Visste du at? 
I gjennomsnitt 60% av vannfotavtrykket til en sjampo eller en balsam er det som brukes i forbruksfasen av produktene. 
Det er derfor vi i Garnier jobber for å gjøre det mindre vannkrevende å skylle ut våre sjampoer og balsamer, samt gjøre  ansiktsmaskene lettere å skylle av. Du kan også velge leave-in balsam og/eller ansiktsrens og makeupfjerner som ikke skal skylles av for å minske ditt vannfotavtrykk . 

ANSVARLIG PRODUKSJON                

Er en fabrikk som, år etter år, reduserer klimagass(CO2)utslipp, vannforbruk og mengde med avfall, og som  bidrar til utvikling av lokal sysselsetting - spesielt for mennesker i økonomisk sårbare situasjoner - samt gir tilgang til opplæring for sine ansatte.   

Visste du at? 
Innen 2025 har Garnier forpliktet seg til å bruke bare 100% fornybar energi i sine fabrikker. 


FSC SERTIFISERT PAPIR ELLER KARTONG/PAPP

Papiret eller kartongen som brukes i produktemballasjen kommer utelukkende fra ansvarlig skogbruk, dvs fra skog som er forvaltet på en ansvarlig  måte som beskytter biologisk mangfold, og som er sertifisert av Forest Stewardship Council (FSC).

Visste du at? 
All vår pakningsemballasje samt bruksanvisninger, uten unntak, kommer fra bærekraftig drevet og sertifisert skogbruk. 


RESIRKULERT EMBALLASJE 

 

Emballasje som er laget av resirkulert materiale. 

Visste du at? 
Innen 2025 vil Garnier sikre at alle plastforpakninger er laget uten bruk av jomfruplast.
I dag er plastflaskene som brukes i Garnier Bio-serien laget av 100% resirkulert plast. Respons og Fructis sjampo- og balsamflasker* fremstilles også av 100% resirkulert plast. 
*i Europe og USA 


RESIRKULERBAR   

Komponentene kan - der infrastrukturen tillater det - samles inn og behandles i en spesialisert industriell prosess for å gi liv til et nytt materiale. 

Visste du at? 
Innen 2025 vil all Garniers plastemballasje være gjenbrukbar, resirkulerbar eller komposterbar.  


Visste du at? 
I dag er de aller fleste av Garnier Respons sjampo- og balsamflasker resirkulerbare*. Vi har allerede instruksjoner for sortering på mesteparten av produktene for å hjelpe forbrukerne å sortere korrekt, slik at emballasjen akan gjenvinnes. Og, vi har forpliktet oss til å ha instruksjoner på all emballasje. 

*unntatt Oil Repair og Aloe Vera sjampo. 


FN Global Compacts 4 prinsipper for ansvarlig næringsliv

Alle Garniers direkte leverandører av materialkomponenter eller ingredienser er forpliktet til å respektere FNs fundamentale prinsipper for ansvarlig næringsliv.  
• Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger 
• Forbud mot tvangsarbeid 
• Forbud mot barnearbeid 
• Forbud mot diskriminering i arbeidslivet 

Visste du at? 
Siden 2006 har L'Oréal-gruppen igangsatt mer enn 10.800 lokale revisjoner utført av akkrediterte tredjeparts organisasjoner. 


LEVERANDØRER FORPLIKTER SEG TIL SOSIAL INKLUDERING

Leverandører av ingredienser og emballasje skal gi tilgang til arbeid og en minstelønn til mennesker i sosialt og/eller økonomisk sårbare samfunn.  Disse leverandørene støtter minst ett solidaritetsprosjekt. 

Visste du at? 
Garniers solidaritetsprogram, som ble etablert i 2008, gir mennesker som er utenfor arbeidslivet tilgang til jobb og en bærekraftig inntekt. For våre stjerneingredienser har Garnier og leverandørene, med støtte fra NGO’er (uavhengige organisasjoner) forpliktet seg til å implementere solidarisk handel gjennom hele leverandørkjeden.  Vi ønsker å støtte og styrke småleverandører (inkludert bønder og arbeidere) for å hjelpe dem med å forbedre inntekt og levebrød. Solidaritetsprogrammet tilbyr opplæring for å forbedre kunnskap innenfor jordbrukspraksis for å hjelpe til å sørge for bærekraftig jordbruk og beskytte biologisk mangfold, samt i noen tilfeller å fasilitere tilgang til helsetjenester eller velferdsmekanismer. Via vårt verdensomspennende solidaritetsprogram har vi hjulpet til å styrke mer enn 787 lokalsamfunn og har forpliktet oss til å støtte 1000 innen 2025.