Hvordan hjelper Garnier bøndene?

Vårt solidaritetsprogram gir mennesker som er typisk ekskludert fra arbeidsmarkedet adgang til arbeid og en stabil inntekt. Vi har forpliktet oss til å implementere praksis for rettferdig handel over hele forsyningskjeden for å støtte og styrke bønder og medarbeidere for å hjelpe dem til å forbedre inntekt og levebrød. Vi sørger også for opplæring for å forbedre kompetansen innenfor jordbruk og formidle ny viten om økologisk jordbruk.

Hvordan hjelper Garnier lokal økonomi?

Vi fasiliterer adgang til helsevesen eller offentlige midler for mange av våre små selvstendige jordbruksarbeidere. I 2019 gjorde programmet det mulig for 670 lokalsamfunn som sto overfor sosiale eller finansielle utfordringer å få adgang til, eller beholde, en jobb og en rettferdig inntekt. Vi samarbeider også med nonprofit organisasjoner, med vårt verdensomspennende solidaritetsprogram, for å hjelpe lokalsamfunn gjennom sosialt ansvarlige innkjøpsprogrammer.