Hvilke typer plast kan resirkuleres?

Mesteparten av plast som Garnier bruker i emballasje i dag er PET (Polyethylene Terephtalate), PP (Polypropylene) og PE(Polyethylene). Disse materialene kan resirkuleres og brukes om igjen flere ganger, og er de mest brukte plasttyper i verden. 
PCR-plast (Post-Consumer Recycled) er resirkulert plast fra plastavfall som kommer fra forbrukerprodukter. Innenfor dette området forbereder L’Oréal seg på en grønn omstilling og har forpliktet seg til å bruke 100% PCR-plast eller biobasert plast til alle PET flasker til hårpleieprodukter innen utgangen av 2025.
Garnier mener at det er vårt ansvar å sette fokus på hvilke deler av våre produkter som kan resirkuleres. Vi utvikler videoer og tutorials for forskjellige typer plast og forskjellige resirkuleringsmetoder.

Hvordan reduserer Garnier plastbruken?

Vår fremtidige strategi for å oppnå eco-designet emballasje er basert på fire søyler. Bruke resirkulerte materialer, redesigne & innovere, bruke om igjen og resirkulere.

     ·     Innovasjon
           Noen av innovasjonene som virker plastreduserende og som vi er mest begeistret for lanseres i 2020. Respons sjampostykke, den ultimate løsning uten plastemballasje, med en emballasje som er fremstilt av 100% FSC-sertifisert papp. Respons Eco Pack reduserer mengden av plast som brukes til sjampoer med 80%. Det vil også komme fuktighetskrem i en pappbasert tube.

     ·     Eksisterende Produkter
           Vårt mål er å minske bruken av plast i emballasje og erstatte den med resirkulerbar eller resirkulert plast istedenfor å bruke jomfruplast. For å oppnå dette har vi behov for en stor, helst lokal, kilde for PCR-plast og andre bærekraftige materialer. I tett samarbeid med våre emballasje- og plastleverandører utvikler vi robuste forsyningskilder for PCR-plast og går målrettet etter å nå 100% innen utgangen av 2025. 

     ·     Utbytte
           I 2019, hadde vi en besparelse på 3.670 tonn jomfruplast. Innen utgangen av 2020 vil flaskene i Fructis-serien være laget av 100% resirkulert plast i Europa og USA. Ved å bruke resirkulert plast vil vi spare 7.000 tonn jomfruplast i 2020. Innen utgangen av 2025 vil alle våre produkter bli produsert helt uten ny plast og all vår emballasje være laget av resirkulert materiale, kunne gjenbrukes eller være komposterbar. Dette vil spare 37.000 tonn jomfruplast i året.

     ·     Lokalsamfunn
           Vi samarbeider med Plastics for Change, en nonprofit organisasjon, og vil resirkulere tonnevis av plast og sikre søppelsankere en stabil inntekt og adgang til sosiale tjenester i India. Vi mener også at det er vårt ansvar å oppmuntre forbrukere til å resirkulere. På den måten vil vi redusere mengden plast som ender opp i naturen.

Hvordan gjenvinner vi plast?

Resirkulerbar plast samles inn, renses og sorteres etter plasttype. Deretter skjæres den i strimler, smeltes og formes til kuler, pellets eller granulat. Disse plast-pelletsene brukes for å produsere ny emballasje.

L'Oréalgruppen skapte et konsortium med CARBIOS for at utvikle bioteknologi innenfor resirkulering*. Garnier vil bruke resultatet fra denne prosessen når vi designer ny emballasje og dermed hjelpe til å fremme en sirkulær økonomi.

 *CARBIOS har utviklet en enzymatisk bioresirkuleringprosess for plast som bryter ned polymere materialer til basiskomponentene (monomerer) som opprinnelig ble brukt for å skape dem. Når monomerene separeres og renses kan de brukes igjen for å skape plast med en egenskap som ligner jomfruplast uten å miste verdi gjennom prosessen.

Hvordan gjenvinnes emballasjen?

Garnier har forpliktet seg til å fremme systemer som kan gjenbrukes eller fylles opp på nytt, samt å prøve nye partnerskap og modeller. Vi har inngått partnerskap med LoopTM (i Frankrike) for å bygge innovative sirkulære innkjøpsplattformer som erstatter engangsemballasje med resirkulerbar plastemballasje.

Hva er jomfruplast?

Jomfruplast er nyprodusert plast som aldri har blitt brukt i et produkt eller en prosess før. Resirkuleringsfabrikker tar jomfruplast som kunder har kastet og bruker det som råvare.  

Garniers mål er å spare 37.000 tonn jomfruplast i året. Vi gjenoppfinner emballasjen vår, slik at den skal kunne gjenbrukes, være resirkulerbar eller komposterbar innen utgangen av 2025. Da vil alle våre produkter bli produsert helt uten jomfruplast,  istedenfor bruker vi 100% PCR-plast (resirkulert plast) og biobasert plast.

Hvordan reduserer Garnier vekten av emballasjen?

Garnier forplikter seg til å redusere vekten og størrelsen på emballasjen ved å redesigne lokk og plastflasker, redusere størrelsen på enkeltpakninger samt å fjerne mellomlaget i enkeltpakningene. Vi fornyer oss også mot nye forpakninger uten plast og leter etter nye alternativer som kan ta over for engangsformater.
Ved å gjøre emballasjen lettere sparte vi mer enn 592 tonn jomfruplast i 2019. Vil vi fortsette med å gjøre plastemballasjen vår lettere for å spare 858 tonn plast i 2020.