Hvordan reduseres CO2-utslippet?

Alle våre fabrikker arbeider kontinuerlig for å redusere CO2-utslipp ved å optimere energibruk med bedre bygningsdesign og isolering, sammen med bruk av energieffektiv teknologi for industriprosesser samt ved å kjøpe mer fornybar energi lokalt.

Denne innsatsen har gjort at vi kunne senke vårt CO2-avtrykk med 72% fra 2005 til 2019. Men målet er at alle våre industriområder blir CO2-nøytrale innen utgangen av 2025. Det vil vi gjøre ved å utnytte den teknologien som passer best for hvert enkelt anlegg: Biogassproduksjon, solcellepaneler, biomasse, vindkraft osv.

Hvordan reduseres energiforbruket?

Innenfor produksjonsanlegg og distribusjonssentre vil vi fortsette med å optimere vårt energiforbruk og har som mål å bruke 100% fornybar energi innen utgangen av 2025.

Hva er en bærekraftig fabrikk?

En bærekraftig fabrikk er en som bruker fornybar energi og som er CO2-nøytral.

Hvordan reduseres energiforbruket?

Garnier revurderer sin bruk av vann ved alle sine anlegg for å vesentlig redusere sitt industrielle vannforbruk.   Vi har allerede tre 'waterloop-fabrikker' der 100% av det industrielle vannforbruket (for eksempel til rengjøring og nedkjøling) er etterbehandlet, gjenvunnet eller resirkulerbart vann. Vi har ikke lenger behov for nytt vann til disse prosessene.

Ved å behandle og gjenbruke vann av høy kvalitet i en intern loop kan vi redusere vannforbruket og fabrikkenes miljøpåvirkning. Våre tre “waterloop-fabrikker” har spart mer enn 8 millioner liter vann i 2019 sammenlignet med 2018 - og har inspirert mange andre fabrikker over hele verden.

Hvordan reduserer Garnier sin CO2-påvirkning?

Som en del av våre pågående anstrengelser for å redusere våre produkters miljøpåvirkning, vil vi støtte alle Garniers industriområder slik at de kan bli CO2-nøytrale ved å innføre 100% fornybar energi i løpet av de neste 5 årene.