Hva betyr det at det er bærekraftig innkjøpt?

Når Garnier velger sine leverandører tar vi hensyn til etiske, miljømessige og sosiale faktorer. Vi vil at våre ingredienser skal produseres og høstes på en ansvarlig og bærekraftig måte. Dette innbefatter bøndene, jordområdene som benyttes, jordbruksteknikker, lokalsamfunn og mange andre aspekter ved innkjøpene.

Hvorfor er bærekraftig innkjøp viktig?

Garnier mener at bærekraftig innkjøp er viktig siden det er vårt mål å sikre at våre fornybare materialer vil regenereres rikelig, styrke biodiversitet og redusere vår påvirkning på klimaforandringen.

Hvordan kan vi beskytte biodiversiteten?

Gjennom programmer som vårt Respectful Bee Welfare Program kjøper Garnier inn alle sine ingredienser som kommer fra bier på en bærekraftig måte gjennom et nettverk av ansvarlige birøktere og leverandører. Et annet eksempel er vårt Solidarity Sourcing-program som i samarbeid med PRONATURA hjelper 23 familier i Mexico med å gå over til økologiske jordbruksteknikker, innbefattet initiativ til å bevare biologisk mangfold i de vernede reservatene som ligger rundt gårdene deres. 

Hva er Garniers strategi for bærekraftig innkjøp?

Vårt mål er at 100% av våre fornybare ingredienser skal kjøpes inn på en bærekraftig måte innen utgangen av 2022. Vi er helt og fullt forpliktet til å beskytte biodiversitet og planeten ved å benytte grønn vitenskap for å tilby forbrukeren samme høye prestasjon samtidig som alle produkter fra Garnier skal være bærekraftige. I dag kommer mer enn halvparten av Garniers ingredienser fra fornybare kilder, og innen utgangen av 2025 er målet at 100% fornybare ingredienser som også skal være bærekraftig innkjøpt. 

Bærekraftig handel er også vår prioritet for emballasje. I 2019 hadde 100% av våre papir- og papprodukter en sertifisering fra ansvarlig skogsdrift.

Hvordan blir Garnier grønnere?

Vi har utviklet nye formler av 98% naturlig opprinnelse, økologiske hudpleieprodukter som er sertifisert av Ecocert samtidig som vi kontinuerlig reduserer produktenes miljøavtrykk. På våre industriområder har vi minsket vårt CO2-utslipp og vannforbruk betydelig. 

Dag for dag blir flere og flere av våre naturlige ingredienser bærekraftig innkjøpt og formler av naturlig opprinnelse lanseres innenfor alle produktkategorier. I 2019 introduserte vi en ny økologisk sertifisert produktserie. Vi har forbedret våre fabrikkers evne til bærekraftighet og redusert bruken av jomfruplast i emballasje samtidig som vi har økt gjenbruks- og gjenvinningsmulighetene.

Hva er Grønn Vitenskap?

Grønn vitenskap dekker all vitenskapelig kunnskap inklusiv å omforme naturlige råvarer til høypresterende naturlige ingredienser ved hjelp av prosesser som ekstrahering eller fermentering på en måte som respekterer miljøet. Garnier bruker den nyeste kunnskapen innen biovitenskap for å slippe løs naturens kraft i høypresterende, bærekraftige produkter.

Hva er grønn kultivering?

Jordbrukspraksis som fremmer produksjon av naturlige råvarer på en måte som bevarer økosystemet og minsker miljøpåvirkningen. Dette kan for eksempel være bruk av mindre vann, utslipp av mindre CO2 samt å redusere mengden med søppel.

Hvordan bidra til ansvarlig skjønnhet?

Garnier har vært og vil være en pioner innenfor transparens. I 2020 vil vi være pionerer ved å dele våre produkters miljømessige og sosiale påvirkning ved hjelp av en ny miljømerking.

Flere og flere av våre naturlige ingredienser bærekraftig innkjøpt og formler av naturlig opprinnelse brukes innenfor alle produktkategorier. Vi har forbedret våre fabrikkers evne til bærekraftighet og redusert bruken av jomfruplast i emballasje samtidig som vi har økt bruken av resirkulert materiale. 

Vår Green Beauty-strategi vil gjøre det mulig for oss å gjøre ytterligere fremskritt ved hjelp av en holistisk bærekraftig strategi for skjønnhet. Det innebærer forpliktelser for å forbedre våre produkters påvirkning gjennom hele deres livssyklus, hvilket hjelper til å bevare naturresurser samt å benytte oss av fornybar energi og forebygge avfall.

Hva betyr eco-designede formler?

Våre laboratorier måler produktenes livssyklus over flere år for å vurdere produktenes miljøpåvirkning.  Vi fokuserer på å forbedre den biologiske nedbrytbarheten av formlene våre, minske vannfotavtrykk og redusere våre produkters påvirkning på vannmiljøet.