Hva vil Garnier gjøre for å beskytte havet?

Garnier har inngått et samarbeid med Ocean Conservancy som er en frivillig organisasjon som har arbeidet for å bekjempe plast i verdenshavene i mer enn 30 år. Sammen vil vi skape oppmerksomhet om viktigheten av å rense hav og strender samt å oppfordre våre medarbeidere og forbrukere til å delta i Ocean Conservancys årlige International Coastal Cleanup Day, verdens største dagsverk, for å bekjempe plast i verdenshavene. 

Vi har også inngått et samarbeid med Plastic for Change, en nonprofit organisasjon, for å hjelpe søppelsankere i India til å oppnå en rettferdig pris på kassert plast, forbedrede arbeidsforhold og fremme resirkulering.

Hva er plastforurensing?

Plastforurensing har blitt en tiltagende utfordring i løpet av de siste tiårene. I dag produseres mer en 230 millioner tonn plast i året, og på verdensbasis resirkuleres kun 20% av plastavfallet. Resten blir søppel som forurenser miljøet og naturen vår. I dag er mer enn 75% av all plast som produseres i hele verden blitt til søppel. Plastforurensning skader dyrelivet og naturlige økosystemer og medvirker til klimaforandringer.

Hvor mye plast er det i havet?

Opptil 12,7 millioner tonn plast flyter ut i havet hvert år. Forskere forutsier at innen 2050 vil mengden av plast overstige mengden fisk i havet. Verden kaster tilsvarende 1 renovasjonsbil full av plast i havet hvert minutt.    (Kilde: UN Environment Programme https://environmentlive.unep.org/marinepollution).

Hvordan ender plast i verdenshavene?

Plastforurensning i verdenshavene skyldes i høy grad at folk ikke har mulighet til å kaste søppel på en ansvarlig måte.  Istedenfor ender plastavfallet ofte i lokale elver som til slutt renner ut i havet. Sakens kjerne er at akkurat nå skyldes mesteparten av plastforurensningen forretningsmodeller som støtter bruk av emballasje som kun brukes én gang, feil behandling av avfall som resulterer i at plast ender i naturen, og forsyningskjeder som på nåværende tidspunkt produserer fem ganger så mye ny plast som resirkulert plast.

Hvilken effekt har plast i havet?

Mer enn 800 arter av havdyr er berørt av plastforurensning, enten fordi de svelger det, blir viklet inn i det, eller på grunn av kjemisk kontaminering. Det er dødsårsaken til millioner av havfugler og havpattedyr, og noen havarter er på grensen til å bli utryddet på grunn av plastforurensning. Havdyrs plastinntak forårsaker helseproblemer som sprer seg videre i næringskjeden til større havdyr og til slutt til mennesker som spiser dem. Plast i havet forurenser samtidig havvannet hvilket resulterer i at oksygennivået synker og påvirker overlevelsesmuligheten til havdyr som hvaler, delfiner og pingviner. Fugler og landdyr setter seg fast og kan kveles av plast på strendene. Det er en trussel overfor det fungerende økosystemet, og mikroplastpartikler som flyter rundt i havene er giftige for alle levende vesener.